STJÓRNARSKRÁIN
Gamla og nýja

ÁKVARÐANNIR
sem teknar eru

EMBÆTTI
sem hafa ákvörðunarvald

VETTVANGAR
þar sem ákvarðannir eru teknar

STJÓRNARSKRÁIN
Gamla og nýja

ÁKVARÐANNIR
sem teknar eru

EMBÆTTI
sem hafa ákvörðunarvald

VETTVANGAR
þar sem ákvarðannir eru teknar

GILDANDI
STJÓRNARSKRÁ

FRUMVARP
STJÓRNLAGARÁÐS

STJÓRNARSKRÁIN
Gamla og nýja

GILDANDI
STJÓRNARSKRÁ

FRUMVARP
STJÓRNLAGARÁÐS

Kjósendur hafa minna valfrelsi

1. Í Alþingiskosningum geta kjósendur aðeins valið milli lista.

2. Í forsetakosningum geta kjósendur valið einn frambjóðenda.


Alþingi valdaminna en ríkisstjórnin

1. Forsætisráðherra hefur valdið til að rjúfa þing með samþykki Forseta Íslands.

2. Forseti Íslands veitir yfirleitt formanni flokks sem sigrar í Alþingiskosningum umboð til að mynda ríkisstjórn. Á kjörtímabilinu er venja að Forsetinn samþykki tillögur forsætisráðherra um skipan ráðherra.

STJÓRNARSKRÁIN
Gamla og nýja

GILDANDI
STJÓRNARSKRÁ

FRUMVARP
STJÓRNLAGARÁÐS

Kjósendur fá meira valfrelsi

1. Í Alþingiskosningum geta kjósendur valið bæði lista og persónur af þeim listum sem þeir vilja.

2. Í forsetakosningum geta kjósendur valið einn frambjóðenda eða forgangsraðað eins mörgum frambjóðendum og þeir vilja.Alþingi valdameira en ríkisstjórnin

1. Forsætisráðherra missir valdið til að rjúfa þing.

2. Alþingi kýs Forsætisráðherra og getur rekið hann og hina ráðherrana.

Breytingar á landslögum þurfa einni umræðu fleirri en ályktannir Alþingis; samtals þrjár umræður.Breytingar á stjórnarskrá þurfa umfram önnur lög að vera samþykktar af tveimur þingum með Alþingiskosningum á milli. Óundirbúnar fyrirspurnir til ráðherra fara yfirleitt fram mánud. og fimd. í upphafi þingfundarBeiðni um munnlegt svar skal ráðherra miða við að svara innan tveggja vikna. Beiðni um skriflegt svar skal ráðherra svara innan 15 virkra daga eða biðja um frest.Beiðni um skriflegt svar skal Forseti Alþingis svara innan 15 virkjra daga eða biðja sig um fresta. Beiðni um skýrslu frá ráðherra skal hann ljúka innan 10 vikna.Gagnrýni á störf ráðherra eða umræða um afstöðu hans og fulltrúa flokka á þingis á málefni. Gögn frá stjórnvöldum sem nefnd krefst út af máli sem hún fjallar um skal afhenda innan 8 daga. Nefnd óskar eftir því að fá aðila á nefndarfund með hæfilegum fyrirvara til að veita upplysingar. Alþingi ályktar að rannsaka mikilvægt mál sem almenning varðar. Yfirleitt er kosið um lista sem allir þingflokkar hafa komið ssér saman um í upphafi kjörtímabils Kosið er á milli lista frambjóðenda sem einn eða fleiri þingmenn hafa komið sér saman um. Ályktannir Alþingis þurfa flestar tvær umræður á þingfundi með upplýsingaöflun í fastanfendum á milli umræðna.

SKIPAN Í EMBÆTTI
sem taka ákvarðannir
og sinna eftirlit
innan þings og utan

LÖG
FJÁRSTJÓRN
STJÓRNSKIPAN

EFTIRLIT

ÁLYKTANNIR

SKIPAN Í
EMBÆTTI

ÁKVARÐANNIR
sem teknar eru

EMBÆTTI
sem hafa ákvörðunarvald

VETTVANGAR
þar sem ákvarðannir eru teknar

TILLAGA UM MÁL

LÖG LANDSINS og
YFIRFJÁRSTJÓRN
RÍKISINS

eru lögð til með
frumvarpi til laga.


FRUMVARP TIL
LAGA

FRUMVARP TIL
STJÓRNSKIPUNARLAGA

FYRIRSPURNIR
TIL RÁÐHERRA

FYRIRSPURNIR
TIL FORSETA ALÞINGIS

SÉRSTAKAR
UMRÆÐUR

KRAFA UM GÖGN
FRÁ STJÓRNVALDI

ÓSK UM STJÓRNVALD
EÐA STOFNUN
Á NEFNDARFUND

SKIPAN
RANNSÓKNAR-
NEFNDAR

SKÝRSLUBEIÐNI
TIL RÁÐHERRA

TILLAGA TIL
ÞINGSÁLYKTUNNAR

ÚTKOMA MÁLS

MÁLSMEÐFERÐ
ákvarðannatökuferlið

ÞINGSÁLYKTUN

LÖG

STJÓRNSKIPUNARLÖG

FYRIRSPURN SVARÐ
MUNNLEGA
EÐA SKRIFLEGA

FYRIRSPURN
SVARAÐ SKRIFLEGA

SKÝRSLA
RÁÐHERRA

AFSTAÐA TIL MÁLS EÐA GAGNRÝNI Á RÁHERRA OPINBER

GÖGN AÐGENGILEG
NEFNDINNI

RANNSÓKNAR-
NEFND
ALÞINGIS

GESTUR UPPLÝSIR
NEFNDARMENN

FRAMBOÐSLISTI Í
YFIRSTJÓRN
UNDIRSTOFNANNA

FRAMBOÐSLISTI Í
EMBÆTTI ALÞINGIS

SKIPUÐ EMBÆTTI
UTAN ALÞINGIS

SKIPUÐ EMBÆTTI
INNAN ALÞINGS

EFTIRLIT
með þeim sem eiga að
framfylgja lögum og reglu,
og fjárstjórn ríksins
er á ábyrgð Alþingis
og undirstofnanna þingis

ÁLYKTANNIR
eru algeng leið fyrir Alþingi
að láta vilja sinn í ljós

VILLUSKOÐUN Í VINNSLU
Tillögum að betrumbótum fagnað

Smellið hér

ÁKVARÐANNIR
sem teknar eru

EMBÆTTI
sem hafa ákvörðunarvald

VETTVANGAR
þar sem ákvarðannir eru teknar

LÖG
FJÁRSTJÓRN
STJÓRNSKIPAN

SKIPAN Í
EMBÆTTI

ÁLYKTANNIR

EFTIRLIT

> Skilyrði
   40.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Atkvæði greidd um
      greinar frumvarpsins og
      breytingartillögur)

Ákvörðun

> Þingmaður 
  40.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Atkvæði skulu greidd
      um einstök atriði ef 
      þingmaður krefst þess)
> Þingmenn 
   89.gr. 1 -2.mgr. Þingskapa
      (Réttur þingmanna til 
      að leggja fram
      frumvörp)

   37.gr. 4.mgr. Þingskapa
     (Senda vfullbúið
      frumvarp á
      þingfundaskrifstofu)
> Forseti Alþingis 
   X.gr. Þingskapa
      (Úrskurðar hvort
      frumvarpið sé þingtækt)
> Skrifstofa Alþingis 
   65.gr. 4.mgr. Þingskapa
      (Gefur frumvarpinu
      númer sem þingskjal og
      birtir á heimasíðu
      Alþingis)
 
> Skilyrði
   37.gr. 1.mgr. Þingskapa
    (Frágangur frumvarpa)
ÚTBÝTING
Frumvarpið verður til


UNDIRBÚNINGUR ÞINGFUNDURNEFNDAR
FUNDUR
> Forseti Alþingis
   65.gr. 3.mgr. Þingskapa
> Skilyrð
   41.gr. 1.mgr. Þingskapa.
      (Bið í eina nótt frá
      annarri umræðu)

> Þingmenn
   41.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (atkvæði greidd um
      breytingartillögur og
      frumvarpið í heild)
   78-81.gr. Þingskapa
      (Atkvæðaréttur 
      þingmanna)


Á DAGSKRÁ
1. umræða


> Skilyrði 
   37.gr. 1-3.mgr. Þingskapa
      (Bið í tvær nætur frá
      útbýtingu, og ýmiss
      önnur skilyrði)
> Þingmaður 
      76.gr. Þingskapa
      (Rökstudd tillaga)
      77.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Dagskrártillaga)
> Forseti Alþingis
   77.gr. 1-2.mgr. Þingskapa
      (Á þingfundi,
      yfirleitt eftir
      samráð við
      Forsætisnefnd)

> Þingmenn 
      78-81.gr. Þingskapa
      (Atkvæðagreiðsla um
      framkombar tillögur)
> Þingflokksformenn 
   86.gr. 1-2.mgr. Þingskapa
      (Á fundi
      þingflokksformanna
      með Forseta Alþingis)

> Þingmaður 
   39.gr. Þingskapa
      (Mótttillaga)
> Forseti Alþingis
   39.gr. Þingskapa
      (Án atkvæðagreiðslu ef
      tillagan er ein)

> Þingmenn 
   39.gr. Þingskapa
   78-81.gr. Þingskapa
      (Með atkvæðagreiðslu 
      ef fleiri en ein tillaga er
       lögð fram)

> Forseti Alþingis 
  39.gr. Þingskapa
      (Tillaga um nefnd sem
      fluttningsmanður óskar)

FRAMSÖGUMAÐUR
Skipaður
Tillaga
Tillaga
Ákvörðun
Ákvörðun
Ákvörðun
Á DAGSKRÁ
2. umræða
Á DAGSKRÁ
3. umræða
Í NEFND
að lokinni 1. umræðu
> Skilyrði
   40.gr. 2.mgr. Þingskapa
      (Ef frumvarpið breytist
      við 2. umræðu
)

Ákvörðun

> Þingmaður / Ráðherra 

   40.gr. 2.mgr. Þingskapa
      (Þingmenn og ráðherrar       geta krafist þess)
Í NEFND
að lokinni 2. umræðu
Ákvörðun
> Þingmenn 
   78-81.gr. Þingskapa
      (Atkvæðaréttur
      þingmanna)

Ákvörðun
> Forseti Alþingis 
     40.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Frumvarpið gengur nú
      til 3. umræðu)

Tilkynnig
Í 3. UMRÆÐU.
án athugunar í nefnd
ATKVÆÐI
í lok 2. umræðu
ATKVÆÐI
Í lok 3. umræðu
Tillaga
> Þingmaður
      40.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Leita atkvæða ef  
      þingmaður óskar)

Tillaga
MÁLSMEÐFERÐ
ákvaðin
> Skilyrði 
   29.gr. 1-2.mgr. Þingskap
   40.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Bið í eina nótt frá
      fyrstu umræðu eða 
      útbýtingu nefndarálits)
Tillaga
> Þingflokksformenn 
   86.gr. 1-2.mgr. Þingskapa
      (Á fundi
      þingflokksformanna
      með Forseta Alþingis)

LÖG
FJÁRLÖG
STJÓRNSKIPUNARLÖG

ÚTKOMA MÁLS

TILLAGA UM MÁL

FRUMVARP TIL
LAGA

Þar með talið fjárlaga
og stjórnskipunarlaga

LÖG LANDSINS OG
YFIRFJÁRSTJÓRN
RÍKISINS
eru lögð til með
frumvarpi til laga

TILKYNNING
Útbýting staðfest


> Skilyrði 
   27.gr. 1.mgr. Þingskapa
   8.gr. 1.mgr. Regl.Fastan.
      (Á fyrsta fundi sem málið
      kemur til umræðu
      nefndar)
> Framsögumaður
   8.gr. 2.mgr - Regl.Fastan.
   9.gr. - Regl.Fastan.
      (Leggur fram drög að áætlun um meðferð máls)
> Framsögumaður
   22.gr. 1.mgr. - Regl.fastan.
      (Getur krafist þess að fá
      málið á dagskrá)
> Almenningur
    28.gr. 2.mgr. Þingskapa
      (Skirflegar umsagðir að
      frumkvæði aðila sem
      málið varðar)
> Fjárlaganefnd
   25.gr. 4.mgr. Þingskapa
      (Upplýsingaréttur frá
      fyrirtækjum og
      stofnunum)
> Nefnd
   28.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Ósk um skriflegar
      umsagnir frá aðilum
      utan þings)

   28.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Ósk um að fá gesti og
      hlýða á mál þeirra)

   23.gr. 4.mgr. Þingskapa
      (Önnur fastanefnd krafin
      um skriflega umsögn)

> Formaður nefndar
   9.gr. 3-4.mgr. - Regl.fn.
   21.gr. 3.mgr. Regl.fastan.
      (Hvenær fjallað er um
      málið og hvort það fari í
      starfsáætlun nefndar)
   22.gr. 2.mgr. Regl.fastan.
      (Frestur til að ganga að
      kröfu um mál á dagskrá)
> 1/4 nefndarmanna
   22.gr. 1.mgr. Regl.Fastan.
      (Geta krafist þess að fá
      málið á dagskrá)
> Nefndarmenn
   X.gr. X.mgr. Regl. Fastan.
      (Atkvæðaréttur
      nefndarmanna)
> Nefndarmenn
   X.gr. X.mgr. Þingskapa
      (Almennur tillöguréttur)
             
Tillaga
Ákvörðun
MÁLSMEÐFERÐ
ákveðin
Tillaga
Ákvörðun
UMSAGNA ÓSKAÐ
og annarra upplýsinga
MÓTTAKA GESTA
Gestalisti
Tillaga
ÁLIT NEFNDAR
Drög
UMRÆÐA NEFNDAR
un málið og breytingar
ÚR NEFND
Afgreiðsla máls
Tillaga
Ákvörðun
> Forseti Alþingis
   18.gr. 3.mgr. - Þingskapa
   18.gr. 7.mgr. - Regl.Fn
      (Tímafrestur ef athugun
      máls dregst óeðlielga)

> Nefndarmenn
    X.gr. X.mgr. Regl. Fastan.
      (Atkvæðaréttur
      nefndarmanna)
   28.gr. 2.mgr. - Regl.Fn.
      (Ef ágreiningur er um
      hvort athugun máls sé
      lokið)
> Formaður nefndar
   18.gr. 1.mgr. Regl. Fastan.
      (Formaður ber drögin
      undir atkvæði)
> Framsögumaður
   17.gr. - Regl.Fastan.
   27.gr. 2.mgr. - Þingsköp
      (Athugun máls sé hætt 
      og drög að nefndarálit
      og breytingartillögum 
      séu samþykkt)
> Skilyrði
   30.gr. 2.mgr. - Þingskapa
   20.gr. 1-2.mgr. - Regl.Fn.
      (Kostnaðarmat fyrir
      ríkissjóð)
> Minnihluti nefndar
   15.gr. 3.mgr - Regl.Fn.
      (Ef skila á séráliti skal
      skipa framsögumann)
   16.gr. 2.mgr. - Regl.Fn.
      (Frestur til skila á
      nefndaráliti)
> Formaður nefndar
   15.gr. 2.mgr - Regl.Fn.
      (Athugar hvort nefndin
      geri sameiginlegt
      nefndarálit)

> Framsögumaður
   15.gr. 1.mgr - Regl.Fn..
      (Fer yfir málið og leggur
      til áframhaldandi
      málsmeðferð)
> Framsögumaður
   16.gr. 1.mgr. - Regl.fastan.
      (Drög að nefndaráliti og
      breytingartillögum)
> Nefndarmenn
   11.gr. 1.mgr. Regl.Fastan.
      (Hafa sólarhring til að
      leggja til viðbætur eða
      breytingar á gestalista)
> Skilyrði 
   11.gr. 1.mgr. Regl.Fastan.
      (Fjórum virkum dögum
      yfir fundarboð skal 
      senda drög að gestalista
      á nefndamenn)

MÁLSMEÐFERÐ
ákvarðannatökuferlið

> Minnihluti nefndar
   15.gr. 3.mgr - Regl.Fn.
      (Ef skila á séráliti skal
      skipa framsögumann)
   16.gr. 2.mgr. - Regl.Fn.
      (Frestur til skila á
      nefndaráliti)
> Formaður nefndar
   15.gr. 2.mgr - Regl.Fn.
      (Athugar hvort nefndin
      geri sameiginlegt
      nefndarálit)

> Framsögumaður
   15.gr. 1.mgr - Regl.Fn..
      (Fer yfir málið og leggur
      til áframhaldandi
      málsmeðferð)
UMRÆÐA NEFNDAR
un málið og breytingar
> Framsögumaður
   16.gr. 1.mgr. - Regl.fastan.
      (Drög að nefndaráliti og
      breytingartillögum)
ÁLIT NEFNDAR
Drög
> Nefndarmenn
   11.gr. 1.mgr. Regl.Fastan.
      (Hafa sólarhring til að
      leggja til viðbætur eða
      breytingar á gestalista)
Tillaga
> Skilyrði 
   11.gr. 1.mgr. Regl.Fastan.
      (Fjórum virkum dögum
      yfir fundarboð skal 
      senda drög að gestalista
      á nefndamenn)
MÓTTAKA GESTA
Gestalisti
> Formaður nefndar
   9.gr. 3-4.mgr. - Regl.fn.
   21.gr. 3.mgr. Regl.fastan.
      (Hvenær fjallað er um
      málið og hvort það fari í
      starfsáætlun nefndar)
   22.gr. 2.mgr. Regl.fastan.
      (Frestur til að ganga að
      kröfu um mál á dagskrá)
> 1/4 nefndarmanna
   22.gr. 1.mgr.
      (Geta krafist þess að fá
      málið á dagskrá)
> Framsögumaður
   22.gr. 1.mgr. - Regl.fastan.
      (Getur krafist þess að fá
      málið á dagskrá)
Ákvörðun
> Framsögumaður
   8.gr. 2.mgr - Regl.Fastan.
   9.gr. - Regl.Fastan.
      (Leggur fram drög að áætlun um meðferð máls)
ÞINGFUNDURÞINGFUNDUR NEFNDAR
FUNDUR
> Þingmaður 
      76.gr. Þingskapa
      (Rökstudd tillaga)
      77.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Dagskrártillaga)
Ákvörðun
> Forseti Alþingis
   77.gr. 1-2.mgr. Þingskapa
      (Á þingfundi,
      yfirleitt eftir
      samráð við
      Forsætisnefnd)

> Þingmenn 
      78-81.gr. Þingskapa
      (Atkvæðagreiðsla um
      framkombar tillögur)
ÚR NEFND
Afgreiðsla máls
> Skilyrði
   30.gr. 2.mgr. - Þingskapa
   20.gr. 1-2.mgr. - Regl.Fn.
      (Kostnaðarmat fyrir
      ríkissjóð)
Tillaga
> Framsögumaður
   17.gr. - Regl.Fastan.
   27.gr. 2.mgr. - Þingsköp
      (Athugun máls sé hætt 
      og drög að nefndarálit
      og breytingartillögum 
      séu samþykkt)
> Formaður nefndar
   18.gr. 1.mgr. Regl. Fastan.
      (Formaður ber drögin
      undir atkvæði)
Ákvörðun
> Nefndarmenn
    X.gr. X.mgr. Regl. Fastan.
      (Atkvæðaréttur
      nefndarmanna)
   28.gr. 2.mgr. - Regl.Fn.
      (Ef ágreiningur er um
      hvort athugun máls sé
      lokið)
> Forseti Alþingis
   18.gr. 3.mgr. - Þingskapa
   18.gr. 7.mgr. - Regl.Fn
      (Tímafrestur ef athugun
      máls dregst óeðlielga)

UMSAGNA ÓSKAÐ
og annarra upplýsinga
> Nefnd
   28.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Ósk um skriflegar
      umsagnir frá aðilum
      utan þings)

   28.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Ósk um að fá gesti og
      hlýða á mál þeirra)

   23.gr. 4.mgr. Þingskapa
      (Önnur fastanefnd krafin
      um skriflega umsögn)

> Fjárlaganefnd
   25.gr. 4.mgr. Þingskapa
      (Upplýsingaréttur frá
      fyrirtækjum og
      stofnunum)
> Almenningur
    28.gr. 2.mgr. Þingskapa
      (Skirflegar umsagðir að
      frumkvæði aðila sem
      málið varðar)
VILLUSKOÐUN Í VINNSLU
Tillögum að betrumbótum fagnað

Smellið hér

ÁKVARÐANNIR
sem teknar eru

EMBÆTTI
sem hafa ákvörðunarvald

VETTVANGAR
þar sem ákvarðannir eru teknar

LÖG
FJÁRSTJÓRN
STJÓRNSKIPAN

ÁLYKTANNIR

EFTIRLIT

SKIPAN Í
EMBÆTTI

ÚTBÝTING 
Tillagan verður til


> Skilyrði
      45.gr. 1.mgr. Þingskapa
    (Frágangur tillagna til
      þingsályktunnar)

> Þingmenn 

   89.gr. 1 -2.mgr. Þingskapa
      (Réttur þingmanna til 
      að leggja fram
      frumvörp)

   37.gr. 4.mgr. Þingskapa
     (Senda vfullbúið
      frumvarp á
      þingfundaskrifstofu)
> Forseti Alþingis 
   X.gr. Þingskapa
      (Úrskurðar hvort
      frumvarpið sé þingtækt)
> Skrifstofa Alþingis 
   65.gr. 4.mgr. Þingskapa
      (Gefur frumvarpinu
      númer sem þingskjal og
      birtir á heimasíðu
      Alþingis)
 
TILKYNNING
Útbýting staðfest


> Forseti Alþingis
   65.gr. 3.mgr. Þingskapa
Á DAGSKRÁ
Fyrri umræða


> Skilyrði 
      45.gr. 1,6.mgr. Þingskapa
      (Bið í tvær nætur frá
      útbýtingu, og ýmiss
      önnur skilyrði)
Tillaga
> Þingflokksformenn 
   86.gr. 1-2.mgr. Þingskapa
      (Á fundi
      þingflokksformanna
      með Forseta Alþingis)

> Þingmaður 
      76.gr. Þingskapa
      (Rökstudd tillaga)
      77.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Dagskrártillaga)
Ákvörðun
> Forseti Alþingis
   1.gr. 4.mgr. Þingskapa
   77.gr.. 1-2.mgr. Þingskapa
      (Á þingfundi, yfirleitt
      eftir samráð við
      Forsætisnefnd)

> Þingmenn 
      78-81.gr. Þingskapa
      (Atkvæðagreiðsla um
      framkomnar tillögur)
Í NEFND
að lokinni fyrri umræðu
Tillaga
> Forseti Alþingis 
  45.gr. 3.mgr. Þingskapa
      (Tillaga um nefnd sem
      fluttningsmanður óskar)

> Þingmaður 
   45.gr. 3.mgr. Þingskapa
      (Mótttillaga)
Ákvörðun
> Forseti Alþingis
   39.gr. Þingskapa
      (Án atkvæðagreiðslu ef
      tillagan er ein)

> Þingmenn 
   45.gr. 3.mgr. Þingskapa
   78-81.gr. Þingskapa
      (Með atkvæðagreiðslu 
      ef fleiri en ein tillaga er
      lögð fram)

FRAMSÖGUMAÐUR
Skipaður
Á DAGSKRÁ
Síðari umræða
> Skilyrði 
   29.gr. 1-2.mgr. Þingskap
   45.gr. 4.mgr. Þingskapa
      (Bið í eina nótt frá
      fyrstu umræðu eða 
      útbýtingu nefndarálits)
Tillaga
> Þingflokksformenn 
   86.gr. 1-2.mgr. Þingskapa
      (Á fundi
      þingflokksformanna
      með Forseta Alþingis)

> Þingmaður 
      76.gr. Þingskapa
      (Rökstudd tillaga)
      77.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Dagskrártillaga)
Ákvörðun
> Forseti Alþingis
   1.gr. 4.mgr. Þingskapa
   77.gr.. 1-2.mgr. Þingskapa
      (Á þingfundi, yfirleitt
      eftir samráð við
      Forsætisnefnd)

> Þingmenn 
      78-81.gr. Þingskapa
      (Atkvæðagreiðsla um
      framkombar tillögur)
ATKVÆÐI
í lok síðari umræðu
> Skilyrði
   45.gr. 4.mgr. Þingskapa
      (Atkvæði um greinar,
      breytingartillgögur og
      tillöguna í heild)> Þingmaður 
  40.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Atkvæði skulu greidd
      um einstök atriði ef 
      þingmaður krefst þess)
Ákvörðun
> Þingmenn 
   78-81.gr. Þingskapa
      (Atkvæðaréttur
      þingmanna)

MÁLSMEÐFERÐ
ákvarðannatökuferlið

TILLAGA UM MÁL

ÁLYKTANNIR
er algeng leið fyrir Alþingi
til að láta vilja sinn í ljós.

TILLAGA TIL
ÞINGSÁLYKTUNNAR

ÞINGSÁLYKTUN

ÚTKOMA MÁLS

> Skilyrði 
   27.gr. 1.mgr. Þingskapa
   8.gr. 1.mgr. Regl.Fastan.
      (Á fyrsta fundi sem málið
      kemur til umræðu
      nefndar)
> Framsögumaður
   8.gr. 2.mgr - Regl.Fastan.
   9.gr. - Regl.Fastan.
      (Leggur fram drög að áætlun um meðferð máls)
> Framsögumaður
   22.gr. 1.mgr. - Regl.fastan.
      (Getur krafist þess að fá
      málið á dagskrá)
> Almenningur
    28.gr. 2.mgr. Þingskapa
      (Skirflegar umsagðir að
      frumkvæði aðila sem
      málið varðar)
> Fjárlaganefnd
   25.gr. 4.mgr. Þingskapa
      (Upplýsingaréttur frá
      fyrirtækjum og
      stofnunum)
> Nefnd
   28.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Ósk um skriflegar
      umsagnir frá aðilum
      utan þings)

   28.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Ósk um að fá gesti og
      hlýða á mál þeirra)

   23.gr. 4.mgr. Þingskapa
      (Önnur fastanefnd krafin
      um skriflega umsögn)

> Formaður nefndar
   9.gr. 3-4.mgr. - Regl.fn.
   21.gr. 3.mgr. Regl.fastan.
      (Hvenær fjallað er um
      málið og hvort það fari í
      starfsáætlun nefndar)
   22.gr. 2.mgr. Regl.fastan.
      (Frestur til að ganga að
      kröfu um mál á dagskrá)
> 1/4 nefndarmanna
   22.gr. 1.mgr.
      (Geta krafist þess að fá
      málið á dagskrá)
> Nefndarmenn
   X.gr. X.mgr. Regl. Fastan.
      (Atkvæðaréttur
      nefndarmanna)
> Nefndarmenn
   X.gr. X.mgr. Þingskapa
      (Almennur tillöguréttur)
             
Tillaga
Ákvörðun
MÁLSMEÐFERÐ
ákvaðin
Tillaga
Ákvörðun
UMSAGNA ÓSKAÐ
og annarra upplýsinga
MÓTTAKA GESTA
Gestalisti
Tillaga
ÁLIT NEFNDAR
Drög
UMRÆÐA NEFNDAR
un málið og breytingar
ÚR NEFND
Afgreiðsla máls
Tillaga
Ákvörðun
> Forseti Alþingis
   18.gr. 3.mgr. - Þingskapa
   18.gr. 7.mgr. - Regl.Fn
      (Tímafrestur ef athugun
      máls dregst óeðlielga)

> Nefndarmenn
    X.gr. X.mgr. Regl. Fastan.
      (Atkvæðaréttur
      nefndarmanna)
   28.gr. 2.mgr. - Regl.Fn.
      (Ef ágreiningur er um
      hvort athugun máls sé
      lokið)
> Formaður nefndar
   18.gr. 1.mgr.
      (Formaður ber drögin
      undir atkvæði)
> Framsögumaður
   17.gr. - Regl.Fastan.
   27.gr. 2.mgr. - Þingsköp
      (Athugun máls sé hætt 
      og drög að nefndarálit
      og breytingartillögum 
      séu samþykkt)
> Skilyrði
   30.gr. 2.mgr. - Þingskapa
   20.gr. 1-2.mgr. - Regl.Fn.
      (Kostnaðarmat fyrir
      ríkissjóð)
> Minnihluti nefndar
   15.gr. 3.mgr - Regl.Fn.
      (Ef skila á séráliti skal
      skipa framsögumann)
   16.gr. 2.mgr. - Regl.Fn.
      (Frestur til skila á
      nefndaráliti)
> Formaður nefndar
   15.gr. 2.mgr - Regl.Fn.
      (Athugar hvort nefndin
      geri sameiginlegt
      nefndarálit)

> Framsögumaður
   15.gr. 1.mgr - Regl.Fn..
      (Fer yfir málið og leggur
      til áframhaldandi
      málsmeðferð)
> Framsögumaður
   16.gr. 1.mgr. - Regl.fastan.
      (Drög að nefndaráliti og
      breytingartillögum)
> Nefndarmenn
   11.gr. 1.mgr. Regl.Fastan.
      (Hafa sólarhring til að
      leggja til viðbætur eða
      breytingar á gestalista)
> Skilyrði 
   11.gr. 1.mgr. Regl.Fastan.
      (Fjórum virkum dögum
      yfir fundarboð skal 
      senda drög að gestalista
      á nefndamenn)
UNDIRBÚNINGUR ÞINGFUNDURNEFNDAR
FUNDUR
ÞINGFUNDURNEFNDAR
FUNDUR
ÞINGFUNDUR VILLUSKOÐUN Í VINNSLU
Tillögum að betrumbótum fagnað

Smellið hér

ÁKVARÐANNIR
sem teknar eru

EMBÆTTI
sem hafa ákvörðunarvald

VETTVANGAR
þar sem ákvarðannir eru teknar

LÖG
FJÁRSTJÓRN
STJÓRNSKIPAN

ÁLYKTANNIR

EFTIRLIT

SKIPAN Í
EMBÆTTI

MÁLSMEÐFERÐ
ákvarðannatökuferlið

TILLAGA UM MÁL

ÚTKOMA MÁLS

EFTIRLIT
með þeim sem eiga að
framfylgja lögum og reglu,
og fjárstjórn ríkisins
er á ábyrgð Alþingis og undirstofnanna þingins

FYRIRSPURNIR
TIL RÁÐHERRA

með ósk um
skriflegt svar,
munnlegt svar og
óundirbúið munnlegt svar.

FYRIRSPURN SVARAÐ

FYRIRSPURN
Send Forseta Alþingis


> Skilyrði
   57.gr. 1.mgr. Þingsköp
    (Form fyrirspurnar)
> Þingmaður
   57.gr. 1.mgr. Þingsköp
    (Ósk um upplýsingar eða
      svar um opinbert málefni)
ATKVÆÐI
um hvort skuli leyfð


> Forseti Alþingis
   57.gr. 2.mgr. Þingskapa
      (Getur heimilað án
      atkvæða)
> Þingmenn
   57.gr. 2.mgr. Þingskapa
      (Ef Forseti Alþingis eða
      fyrirspyrjandi óska)
> Skilyrði
   57.gr. 6.mgr. Þingskapa
      (Ráðherra skal að
      jafnaði svara ósk
      þingmann um skriflegt
      svar innan 15 virkra
      daga)
   57.gr. 2.mgr. Þingskapa
      (Fyrirspyrjandi og
      ráðherra taka til máls
      ásamt þingmönnum sem
      óska)
> Skrifstofa Alþingis
   57.gr. 3.mgr. Þingskapa
      (Útbýtt á þingfundi og
      send ráðherra)
Tillaga
Tillaga
Ákvörðun
Ákvörðun

FYRIRSPURNIR
TIL FORSETA ALÞINGIS

með ósk um skriflegt svar
hefur sömu málsmeðferð
og ósk um skriflegt svar
frá ráðherra.

SKÝRSLUBEIÐNI
TIL RÁÐHERRA

SÉRSTAKAR
UMRÆÐUR

KRAFA UM GÖGN
FRÁ STJÓRNVALDI

ÓSK UM STJÓRNVALD
EÐA STOFNUN
Á NEFNDARFUND

SKIPAN
RANNSÓKNAR-
NEFNDAR

ÚTBÝTING
Send ráðherra


MUNNLEGT SVAR
á sérstökum þingfundi

SKRIFLEGT SVAR
utan funda


Á DAGSKRÁ
á sérstökum þingfundi
> Skilyrði 
   57.gr. 4.mgr. Þingskap
      (Ráðherra skal að 
      jafnaði svara ósk 
      þingmann um munnlegt 
      svar innan 2 vikna)
> Þingflokksformenn 
   86.gr. 1-2.mgr. Þingskapa
      (Á fundi
      þingflokksformanna
      með Forseta Alþingis)

> Þingmaður 
      76.gr. Þingskapa
      (Rökstudd tillaga)
      77.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Dagskrártillaga)
Ákvörðun
> Forseti Alþingis
   1.gr. 4.mgr. Þingskapa
   77.gr.. 1-2.mgr. Þingskapa
      (Á þingfundi, yfirleitt
      eftir samráð við
      Forsætisnefnd)

> Þingmenn 
      78-81.gr. Þingskapa
      (Atkvæðagreiðsla um
      framkombar tillögur)
UNDIRBÚNINGUR ÞINGFUNDURNEFNDAR
FUNDUR
ÞINGFUNDURNEFNDAR
FUNDUR
ÞINGFUNDUR VILLUSKOÐUN Í VINNSLU
Tillögum að betrumbótum fagnað

Smellið hér

FRAMBOÐSLISTI Í
YFIRSTJÓRN
UNDIRSTOFNANNA

ÁKVARÐANNIR
sem teknar eru

EMBÆTTI
sem hafa ákvörðunarvald

VETTVANGAR
þar sem ákvarðannir eru teknar

LÖG
FJÁRSTJÓRN
STJÓRNSKIPAN

ÁLYKTANNIR

EFTIRLIT

SKIPAN Í
EMBÆTTI

MÁLSMEÐFERÐ
ákvarðannatökuferlið

TILLAGA UM MÁL

SKIPAN Í EMBÆTTI
sem taka ákvarðannir
og sinna eftirliti
innan þings og utan

FRAMBOÐSLISTI
Í EMBÆTTI ALÞINGIS

ÚTKOMA MÁLS

SKIPUÐ EMBÆTTI
INNAN ALÞINGIS

SKIPUÐ EMBÆTTI
UTAN ALÞINGIS

UNDIRBÚNINGUR ÞINGFUNDURNEFNDAR
FUNDUR
ÞINGFUNDURNEFNDAR
FUNDUR
ÞINGFUNDUR VILLUSKOÐUN Í VINNSLU
Tillögum að betrumbótum fagnað

Smellið hér

FRAMSÖGUMENN

Fundir Fastanefnda

Þingfundir

Þingfundur

43.gr. 1-2.mgr.

45.gr. 5, 8.mgr.

46.gr. 2.mgr.

74.gr. 1-2.mgr.

89.gr. 2.mgr.

Fundir Fastanefndar

15.gr. 1.mgr.

15.gr. 1.mgr.

17.gr. 1.mgr.

15.gr. 1.mgr.

2.gr. 3.mgr.

2.gr. 3.mgr.

2.gr. 3.mgr.

2.gr. 3.mgr.

MEIRIHLUTI
FASTANEFNDAR

Þingfundir

71.gr. 5.mgr.

25.gr. 2, 6.mgr.

43.gr. 1-2.mgr.

46.gr. 1.mgr.

74.gr. 1-2.mgr.

89.gr. 1-2.mgr.

ÁKVARÐANNIR
sem teknar eru

EMBÆTTI
sem hafa ákvörðunarvald

VETTVANGAR
þar sem ákvarðannir eru teknar

FUNDABOÐUN

DAGSKRÁRVALD

FUNDASTJÓRN

UPPLÝSINGA-
RÉTTUR

SETURÉTTUR

MÁLFRELSI

TILLÖGURÉTTUR

ATKVÆÐA-
RÉTTUR

FUNDABOÐUN

DAGSKRÁRVALD

FUNDASTJÓRN

UPPLÝSINGA-
RÉTTUR

SETURÉTTUR

MÁLFRELSI

TILLÖGURÉTTUR

ATKVÆÐA-
RÉTTUR

FUNDABOÐUN

DAGSKRÁRVALD

FUNDASTJÓRN

UPPLÝSINGA-
RÉTTUR

SETURÉTTUR

MÁLFRELSI

TILLÖGURÉTTUR

ATKVÆÐA-
RÉTTUR

FUNDABOÐUN

DAGSKRÁRVALD

FUNDASTJÓRN

UPPLÝSINGA-
RÉTTUR

SETURÉTTUR

MÁLFRELSI

TILLÖGURÉTTUR

ATKVÆÐA-
RÉTTUR

Fundir Þingflokksformanna

86.gr. 1-2.mgr.

86.gr. 1-2.mgr.

Fundir Þingskaparnefndar

Fundir Þingflokssformanna

86.gr. 1-2.mgr.

TILLÖGURÉTTUR

Réttur til að bera
fram tillögu á fundi

MÁLFRELSI

Réttur til að taka
til máls á fundi

SETURÉTTUR

Réttur til að
vera á fundi

Ákvörðunnarvald á Alþingi
er falið í embættum á þingi.
Röðin að neðan reynir að endurspeglar raunverulegt
vald embættanna yfir ákvaðrnanntöku á Alþingi.

EMBÆTTI

AÐKOMA AÐ ÁKVARÐANNATÖKU
við meðferð mála

FORSETI ALÞINGIS

RÁÐHERRA

FORMENN FASTANEFNDA

FORMENN ÞINGFLOKKA

FUNDABOÐUN

Vald til að boða fundi

DAGSKRÁRVALD

Vald til að ákveða
dagskrá fundar

FUNDASTJÓRN

Vald til að
stýra fundi

ATKVÆÐA-
RÉTTUR
Réttur til að greiða
atkvæði á fundi

UPPLÝSINGA-
RÉTTUR
Réttur til að 
fá upplýsingar

Um Þingskapanefnd gilda sömu reglur og um fastanefndir þingsins eftir því sem við á.

67.gr. 5.mgr.

Forseti Alþinigs fer með endanlegt vald um meðferð mála á Alþingi.
Hann boða þingfundi, ákveður dagskrármálin, stýrir fundunum og setur nefndum tímafrest til að ljúka athugun mála.
Ráðherrar leggja fram flest frumvörp og tillögur sem Alþingis samþykkir.
Frumvörp ráðherra eru sett saman í ráðuneytum með mismikilli aðkomu almennings og hagsmunaaðila.
Formenn fastanefnda Alþingis ráða mestu um meðferð mála í nefndinni sem þeir stýra.
Forseti Alþingis getur krafið nefnd um að afgreiða mál fyrir tilsettan tíma. Framsögumaður og 3 nefndarmenn geta krafist atkvæða um mál á dagskrá og að afgreiða mál úr nefnd.
Þingflokksformenn halda utan um skipulagið á þingstarfi þingflokksins. Þeir sjá til þess að mannskapurinn sé til taks þegar mál koma á dagskrá þingfunda.
Þeir funda reglulega með Forseta Alþingis og öðrum þingflokksformönnum um skipulag þingstarfa, meðferð mála og dagskrá vikunnar.
Meirihluti fastanefndar... Framsögumaður er ábyrgur fyrir... og hefur heimildir til að...

ÁHEYRNARFULLTRÚAR

15.gr. 1.mgr.

15.gr. 1.mgr.

15.gr. 1.mgr.

22.gr. 1.mgr.

Fundir Fastanefnda

  Formaður, 1. varaformaður og 2. varaformaður mynda stjórn nefndar og skulu hafa samráð um störf hennar skv, 2.gr 2.mgr. í Starfsreglum Fastanefnda.

Fundir Stjórnar Fastanefndar

18gr. 2-3.mgr.

Fundir Fastanefnda

Þingfundir

83.gr.

84.gr.

ALMENNINGUR

Lýðræði grundvallast á vilja fólksin til að koma að ákvörðunnum sem það varðar.
"Þátttaka borgarnna lýkur ekki með reglulegum kosningum. Það er mikilvægt að borgararnir séu hafði með í ráðum í öllum ferlum stjórnskipulagsins [...]"

19gr. 4.mgr.

Fundir Fastanefnda

ÞINGMENN

Þingfundur

77.gr. 3.mgr.

76.gr

77.gr. 1.mgr.

65.gr. 1.mgr.

57.gr. 5.mgr.

58.gr.

59.gr.

66.gr. 1.mgr.

68.gr.

67.gr. 1-4.mgr.

69.gr.

70.gr.

72.gr. 1.mgr.

71.gr. 1-5.mgr.

80.gr. 6.mgr.

86.gr. 2.mgr.

95.gr.

93.gr.

91.gr. 3.mgr.

18.gr. 3.mgr.

16.gr. 1.mgr.

39.gr.

40.gr. 1-2.mgr.

41.gr. 2.mgr.

43.gr. 1-2.mgr.

45.gr. 3.mgr.

46.gr. 1-2.mgr.

74.gr. 1-2.mgr.

89.gr. 1-2.mgr.

23.gr. 1-2.mgr.

78.gr. 1-4.mgr.

8.gr.3.mgr.

79.gr.

80.gr. 1-5.mgr.

81.gr. 

82.gr. 1-7.mgr.

43.gr. 1-2.mgr.

74.gr. 1-2.mgr.

89.gr. 2.mgr.

ÞINGFLOKKAR

Þingfundir

  Formaður, 1. varaformaður og 2. varaformaður mynda stjórn nefndar og skulu hafa samráð um störf hennar skv, 2.gr 2.mgr. í Starfsreglum Fastanefnda.

Fundir Stjórnar Fastanefndar

1 og 2. VARAFORMENN
FASTANEFNDAR

15.gr. 1.mgr.

15.gr. 1.mgr.

15.gr. 1.mgr.

Fundir Fastanefnda

10.gr. 1.mgr.

10.gr. 5.mgr.

VARAFORSETAR
ALÞINGIS

Fundir Forsætisnefndar

Þingfundir

8.gr. 6.mgr.

8.gr. 6.mgr.

8.gr. 6.mgr.

14.gr. 2.m.gr.

Fundir Fastanefnda

Fundir Forsætisnefndar

10.gr. 1.mgr.

VILLUSKOÐUN Í VINNSLU
Tillögum að betrumbótum fagnað

Smellið hér

ÁKVARÐANNIR
sem teknar eru

EMBÆTTI
sem hafa ákvörðunarvald

VETTVANGAR
þar sem ákvarðannir eru teknar

FUNDABOÐUN

DAGSKRÁRVALD

FUNDASTJÓRN

UPPLÝSINGA-
RÉTTUR

SETURÉTTUR

MÁLFRELSI

TILLÖGURÉTTUR

ATKVÆÐA-
RÉTTUR

FUNDABOÐUN

DAGSKRÁRVALD

FUNDASTJÓRN

UPPLÝSINGA-
RÉTTUR

SETURÉTTUR

MÁLFRELSI

TILLÖGURÉTTUR

ATKVÆÐA-
RÉTTUR

Upplýsinga- og umræðuvettvangur um meðferð mála á Alþingi, yfirleitt dagskrá vikunnar, og annað skipulag þingstarfa. 

FUNDIR FORMANNA ÞINGFLOKKA MEÐ
FORSETA ALÞINGIS

Forseti Alþingis

Formenn Þingflokka

86.gr. 1-2.mgr.

86.gr. 1-2.mgr.

86.gr. 1-2.mgr.

FUNDIR
FORSÆTISNEFNAR

Forseti Alþingis

Varaforsetar Alþingis

Áheyrnarfulltrúar

10.gr. 1.mgr.

10.gr. 5.mgr.

10.gr. 1.mgr.

10.gr. 1.mgr.

10.gr. 1.mgr.

10.gr. 1.mgr.

10.gr. 5.mgr.

Kynnig Forseta Alþingis á dagskrá næstu vikna og meðferð mála sem Forsætisnefnd tekur afstöðu til.

TILLÖGURÉTTUR

Réttur til að bera
fram tillögu á fundi

MÁLFRELSI

Réttur til að taka
til máls á fundi

SETURÉTTUR

Réttur til að
vera á fundi

Framsögumenn

67.gr. 5.mgr.

Varaforsetar Alþingis

77.gr. 3.mgr.

Almenningur

83.gr.

84.gr.

Ákvarðannir á Alþingi
eru teknar á 
lögbundnum fundum.
óformlegum fundum
og af valdaembættum
utan funda.

VETTVANGAR

AÐKOMA AÐ ÁKVARÐANNATÖKU
við meðferð mála

ÞINGFUNDIR

FUNDABOÐUN

Vald til að boða fundi

DAGSKRÁRVALD

Vald til að ákveða
dagskrá fundar

FUNDASTJÓRN

Vald til að
stýra fundi

ATKVÆÐA-
RÉTTUR
Réttur til að greiða
atkvæði á fundi

UPPLÝSINGA-
RÉTTUR
Réttur til að 
fá upplýsingar

Forseti Alþingis

77.gr. 1.mgr.

1.gr. 4.mgr.

77.gr.. 1-2.mgr.

8.gr. 1.mgr.

73.gr. 1.mgr.

77.gr. 3-4.mgr.

1.gr. 1.mgr.

8.gr. 4.mgr.

45.gr. 5.mgr.

Ráðherra

Nefndir

67.gr. 6.mgr.

56.gr. 1.mgr.

43.gr. 1-2.mgr.

45.gr. 5, 8.mgr.

46.gr. 2.mgr.

74.gr. 1-2.mgr.

89.gr. 2.mgr.

Þingflokkur

Þingmenn

77.gr. 3.mgr.

76.gr

77.gr. 1.mgr.

65.gr. 1.mgr.

57.gr. 5.mgr.

58.gr.

59.gr.

66.gr. 1.mgr.

68.gr.

67.gr. 1-4.mgr.

69.gr.

70.gr.

72.gr. 1.mgr.

71.gr. 1-5.mgr.

80.gr. 6.mgr.

86.gr. 2.mgr.

95.gr.

93.gr.

91.gr. 3.mgr.

18.gr. 3.mgr.

16.gr. 1.mgr.

39.gr.

40.gr. 1-2.mgr.

41.gr. 2.mgr.

43.gr. 1-2.mgr.

45.gr. 3.mgr.

46.gr. 1-2.mgr.

74.gr. 1-2.mgr.

89.gr. 1-2.mgr.

23.gr. 1-2.mgr.

78.gr. 1-4.mgr.

8.gr.3.mgr.

79.gr.

80.gr. 1-5.mgr.

81.gr. 

82.gr. 1-7.mgr.

67.gr. 6.mgr.

56.gr. 1.mgr.

Talsmenn flokka

Þingskaparnefnd er samráðsvettvangur þingflokka á Alþingi um breytingar á lögum um þingköp.
Um Þingskapanefnd gilda sömu reglur og um fastanefndir þingsins eftir því sem við á.

FUNDIR
ÞINGSKAPANEFNDAR

  Formaður, 1. varaformaður og 2. varaformaður mynda stjórn nefndar og skulu hafa samráð um störf hennar skv, 2.gr 2.mgr. í Starfsreglum Fastanefnda.

Formaður fastanefndar getur skipað undirnefnd úr hópi nefndarmanna til að fjalla nánar um mál eða nánar afmarkaða þætti máls sem til meðferðar er hjá nefnd.
Að jafnaði skal framsögumaður máls sitja í undirnefnd ásamt tveimur öðrum nefndarmönnum. 5.gr. í Starfsreglum Fastanefnda Alþingis

FUNDIR STJÓRNAR
FASTANEFNDA

FUNDIR UNDIRNEFNDAR
FASTANEFNDA

Um fundarsköp alþjóðanefnda gilda sömu reglur og um fastanefndir eftir því sem við á. skv. 35.gr. 4m.gr. Laga um Þingsköp.

FUNDIR
ALÞJÓÐANEFNDA

43.gr. 1-2.mgr.

74.gr. 1-2.mgr.

89.gr. 2.mgr.

71.gr. 5.mgr.

25.gr. 2, 6.mgr.

43.gr. 1-2.mgr.

46.gr. 1.mgr.

74.gr. 1-2.mgr.

89.gr. 1-2.mgr.

Allar meiriháttar ákvarðannir á Alþingi eru teknar á þingfundum.

Hlutverk nefnda er að afla uppýsinga og vinna tillögur fyrir Alþingi og almenning.
Helsta vinna fastanefnda Alþingis felst í því að athuga lagafrumvörp og tillögur til þingsályktanna sem þingið sendir til þeirra.

Varamenn og staðgenglar njóta allra sömu réttinda og aðrir nefndarmenn skv. 17.gr. 2-3.mgr. laga mun þingsköp.

FUNDIR
FASTANEFNDA

15.gr. 1.mgr.

15.gr. 1.mgr.

15.gr. 1.mgr.

22.gr. 1.mgr.

Formaður Fastanefndar

18gr. 2-3.mgr.

Forseti Alþingis

18gr. 2-3.mgr.

19gr. 4.mgr.

Almenningur

14.gr. 2.m.gr.

Áheyrnarfulltrúar

19.gr. 1, 3m.gr.

Gestir og Fréttamenn

Nefndarmenn

15.gr. 1.mgr.

15.gr. 1.mgr.

17.gr. 1.mgr.

15.gr. 1.mgr.

2.gr. 3.mgr.

2.gr. 3.mgr.

2.gr. 3.mgr.

2.gr. 3.mgr.

Varamenn/Staðgenglar

Framsögumaður

2. Varaormaður Fastanefndar

15.gr. 1.mgr.

15.gr. 1.mgr.

15.gr. 1.mgr.

15.gr. 1.mgr.

15.gr. 1.mgr.

15.gr. 1.mgr.

1. Varaormaður Fastanefndar

Óformlegur samningavettvangur formanna flokka á Alþingi um hvaða málum skuli ljúka fyrir jólafrí og sumarfrí. Forseti Alþingis situr oft fundina.

FUNDIR FORMANNA
FLOKKA Á ALÞINGI

8.gr. 6.mgr.

8.gr. 6.mgr.

8.gr. 6.mgr.

VILLUSKOÐUN Í VINNSLU
Tillögum að betrumbótum fagnað

Smellið hér

ÁKVARÐANNIR
sem teknar eru

EMBÆTTI
sem hafa ákvörðunarvald

VETTVANGAR
þar sem ákvarðannir eru teknar

LÖG
FJÁRSTJÓRN
STJÓRNSKIPAN

SKIPAN Í
EMBÆTTI

ÁLYKTANNIR

EFTIRLIT

> Skilyrði
   40.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Atkvæði greidd um
      greinar frumvarpsins og
      breytingartillögur)

Ákvörðun

> Þingmaður 
  40.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Atkvæði skulu greidd
      um einstök atriði ef 
      þingmaður krefst þess)
> Þingmenn 
   89.gr. 1 -2.mgr. Þingskapa
      (Réttur þingmanna til 
      að leggja fram
      frumvörp)

   37.gr. 4.mgr. Þingskapa
     (Senda vfullbúið
      frumvarp á
      þingfundaskrifstofu)
> Forseti Alþingis 
   X.gr. Þingskapa
      (Úrskurðar hvort
      frumvarpið sé þingtækt)
> Skrifstofa Alþingis 
   65.gr. 4.mgr. Þingskapa
      (Gefur frumvarpinu
      númer sem þingskjal og
      birtir á heimasíðu
      Alþingis)
 
> Skilyrði
   37.gr. 1.mgr. Þingskapa
    (Frágangur frumvarpa)
ÚTBÝTING
Frumvarpið verður til


UNDIRBÚNINGUR ÞINGFUNDURNEFNDAR
FUNDUR
> Forseti Alþingis
   65.gr. 3.mgr. Þingskapa
> Skilyrði 
   41.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Bið í eina nótt frá
      annarri umræðu)

> Þingmenn
   41.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (atkvæði greidd um
      breytingartillögur og
      frumvarpið í heild)
   78-81.gr. Þingskapa
      (Atkvæðaréttur 
      þingmanna)


Á DAGSKRÁ
1. umræða


> Skilyrði 
   37.gr. 1-3.mgr. Þingskapa
      (Bið í tvær nætur frá
      útbýtingu, og ýmiss
      önnur skilyrði)
> Þingmaður 
      76.gr. Þingskapa
      (Rökstudd tillaga)
      77.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Dagskrártillaga)
> Forseti Alþingis
   1.gr. 4.mgr. Þingskapa
   77.gr.. 1-2.mgr. Þingskapa
      (Á þingfundi, yfirleitt
      eftir samráð við
      Forsætisnefnd)

> Þingmenn 
      78-81.gr. Þingskapa
      (Atkvæðagreiðsla um
      framkombar tillögur)
> Þingflokksformenn 
   86.gr. 1-2.mgr. Þingskapa
      (Á fundi
      þingflokksformanna
      með Forseta Alþingis)

> Þingmaður 
   39.gr. Þingskapa
      (Mótttillaga)
> Forseti Alþingis
   39.gr. Þingskapa
      (Án atkvæðagreiðslu ef
      tillagan er ein)

> Þingmenn 
   39.gr. Þingskapa
   78-81.gr. Þingskapa
      (Með atkvæðagreiðslu 
      ef fleiri en ein tillaga er
 lögð fram)

> Forseti Alþingis 
  39.gr. Þingskapa
      (Tillaga um nefnd sem
      fluttningsmanður ó)

FRAMSÖGUMAÐUR
Skipaður
Tillaga
Tillaga
Ákvörðun
Ákvörðun
Ákvörðun
Á DAGSKRÁ
2. umræða
Á DAGSKRÁ
3. umræða
Í NEFND
að lokinni 1. umræðu
> Skilyrði
   40.gr. 2.mgr. Þingskapa
      (Ef frumvarpið breytist
      við 2. umræðu
)

Ákvörðun

> Þingmaður / Ráðherra 

   40.gr. 2.mgr. Þingskapa
      (Þingmenn og ráðherrar       geta krafist þess)
Í NEFND
að lokinni 2. umræðu
Ákvörðun
> Þingmenn 
   78-81.gr. Þingskapa
      (Atkvæðaréttur
      þingmanna)

Ákvörðun
> Forseti Alþingis 
     40.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Frumvarpið gengur nú
      til 3. umræðu)

Tilkynnig
Í 3. UMRÆÐU.
án athugunar í nefnd
ATKVÆÐI
í lok 2. umræðu
ATKVÆÐI
Í lok 3. umræðu
Tillaga
> Þingmaður
      40.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Leita atkvæða ef  
      þingmaður óskar)

Tillaga
MÁLSMEÐFERÐ
ákvaðin
> Skilyrði 
   29.gr. 1-2.mgr. Þingskap
   40.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Bið í eina nótt frá
      fyrstu umræðu eða 
      útbýtingu nefndarálits)
Tillaga
> Þingflokksformenn 
   86.gr. 1-2.mgr. Þingskapa
      (Á fundi
      þingflokksformanna
      með Forseta Alþingis)

> Þingmaður 
      76.gr. Þingskapa
      (Rökstudd tillaga)
      77.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Dagskrártillaga)
Ákvörðun
> Forseti Alþingis
   1.gr. 4.mgr. Þingskapa
   77.gr.. 1-2.mgr. Þingskapa
      (Á þingfundi, yfirleitt
      eftir samráð við
      Forsætisnefnd)

> Þingmenn 
      78-81.gr. Þingskapa
      (Atkvæðagreiðsla um
      framkombar tillögur)

LÖG
FJÁRLÖG
STJÓRNSKIPUNARLÖG

ÚTKOMA MÁLS

TILLAGA UM MÁL

FRUMVARP TIL
LAGA

Þar með talið fjárlaga
og stjórnskipunarlaga

LÖG LANDSINS OG
YFIRFJÁRSTJÓRN
RÍKISINS
eru lögð til með
frumvarpi til laga

TILKYNNING
Útbýting staðfest


> Skilyrði 
   27.gr. 1.mgr. Þingskapa
   8.gr. 1.mgr. Regl.Fastan.
      (Á fyrsta fundi sem málið
      kemur til umræðu
      nefndar)
> Framsögumaður
   8.gr. 2.mgr - Regl.Fastan.
   9.gr. - Regl.Fastan.
      (Leggur fram drög að áætlun um meðferð máls)
> Framsögumaður
   22.gr. 1.mgr. - Regl.fastan.
      (Getur krafist þess að fá
      málið á dagskrá)
> Almenningur
    28.gr. 2.mgr. Þingskapa
      (Skirflegar umsagðir að
      frumkvæði aðila sem
      málið varðar)
> Fjárlaganefnd
   25.gr. 4.mgr. Þingskapa
      (Upplýsingaréttur frá
      fyrirtækjum og
      stofnunum)
> Nefnd
   28.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Ósk um skriflegar
      umsagnir frá aðilum
      utan þings)

   28.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Ósk um að fá gesti og
      hlýða á mál þeirra)

   23.gr. 4.mgr. Þingskapa
      (Önnur fastanefnd krafin
      um skriflega umsögn)

> Formaður nefndar
   9.gr. 3-4.mgr. - Regl.fn.
   21.gr. 3.mgr. Regl.fastan.
      (Hvenær fjallað er um
      málið og hvort það fari í
      starfsáætlun nefndar)
   22.gr. 2.mgr. Regl.fastan.
      (Frestur til að ganga að
      kröfu um mál á dagskrá)
> 1/4 nefndarmanna
   22.gr. 1.mgr.
      (Geta krafist þess að fá
      málið á dagskrá)
> Nefndarmenn
   X.gr. X.mgr. Regl. Fastan.
      (Atkvæðaréttur
      nefndarmanna)
> Nefndarmenn
   X.gr. X.mgr. Þingskapa
      (Almennur tillöguréttur)
             
Tillaga
Ákvörðun
MÁLSMEÐFERÐ
ákveðin
Tillaga
Ákvörðun
UMSAGNA ÓSKAÐ
og annarra upplýsinga
MÓTTAKA GESTA
Gestalisti
Tillaga
ÁLIT NEFNDAR
Drög
UMRÆÐA NEFNDAR
un málið og breytingar
ÚR NEFND
Afgreiðsla máls
Tillaga
Ákvörðun
> Forseti Alþingis
   18.gr. 3.mgr. - Þingskapa
   18.gr. 7.mgr. - Regl.Fn
      (Tímafrestur ef athugun
      máls dregst óeðlielga)

> Nefndarmenn
    X.gr. X.mgr. Regl. Fastan.
      (Atkvæðaréttur
      nefndarmanna)
   28.gr. 2.mgr. - Regl.Fn.
      (Ef ágreiningur er um
      hvort athugun máls sé
      lokið)
> Formaður nefndar
   18.gr. 1.mgr.
      (Formaður ber drögin
      undir atkvæði)
> Framsögumaður
   17.gr. - Regl.Fastan.
   27.gr. 2.mgr. - Þingsköp
      (Athugun máls sé hætt 
      og drög að nefndarálit
      og breytingartillögum 
      séu samþykkt)
> Skilyrði
   30.gr. 2.mgr. - Þingskapa
   20.gr. 1-2.mgr. - Regl.Fn.
      (Kostnaðarmat fyrir
      ríkissjóð)
> Minnihluti nefndar
   15.gr. 3.mgr - Regl.Fn.
      (Ef skila á séráliti skal
      skipa framsögumann)
   16.gr. 2.mgr. - Regl.Fn.
      (Frestur til skila á
      nefndaráliti)
> Formaður nefndar
   15.gr. 2.mgr - Regl.Fn.
      (Athugar hvort nefndin
      geri sameiginlegt
      nefndarálit)

> Framsögumaður
   15.gr. 1.mgr - Regl.Fn..
      (Fer yfir málið og leggur
      til áframhaldandi
      málsmeðferð)
> Framsögumaður
   16.gr. 1.mgr. - Regl.fastan.
      (Drög að nefndaráliti og
      breytingartillögum)
> Nefndarmenn
   11.gr. 1.mgr. Regl.Fastan.
      (Hafa sólarhring til að
      leggja til viðbætur eða
      breytingar á gestalista)
> Skilyrði 
   11.gr. 1.mgr. Regl.Fastan.
      (Fjórum virkum dögum
      yfir fundarboð skal 
      senda drög að gestalista
      á nefndamenn)

MÁLSMEÐFERÐ
ákvarðannatökuferlið

> Forseti Alþingis
   18.gr. 3.mgr. - Þingskapa
   18.gr. 7.mgr. - Regl.Fn
      (Tímafrestur ef athugun
      máls dregst óeðlielga)

> Nefndarmenn
    X.gr. X.mgr. Regl. Fastan.
      (Atkvæðaréttur
      nefndarmanna)
   28.gr. 2.mgr. - Regl.Fn.
      (Ef ágreiningur er um
      hvort athugun máls sé
      lokið)
Ákvörðun
> Formaður nefndar
   18.gr. 1.mgr.
      (Formaður ber drögin
      undir atkvæði)
> Framsögumaður
   17.gr. - Regl.Fastan.
   27.gr. 2.mgr. - Þingsköp
      (Athugun máls sé hætt 
      og drög að nefndarálit
      og breytingartillögum 
      séu samþykkt)
Tillaga
> Skilyrði
   30.gr. 2.mgr. - Þingskapa
   20.gr. 1-2.mgr. - Regl.Fn.
      (Kostnaðarmat fyrir
      ríkissjóð)
ÚR NEFND
Afgreiðsla máls
> Minnihluti nefndar
   15.gr. 3.mgr - Regl.Fn.
      (Ef skila á séráliti skal
      skipa framsögumann)
   16.gr. 2.mgr. - Regl.Fn.
      (Frestur til skila á
      nefndaráliti)
> Formaður nefndar
   15.gr. 2.mgr - Regl.Fn.
      (Athugar hvort nefndin
      geri sameiginlegt
      nefndarálit)

> Framsögumaður
   15.gr. 1.mgr - Regl.Fn..
      (Fer yfir málið og leggur
      til áframhaldandi
      málsmeðferð)
UMRÆÐA NEFNDAR
un málið og breytingar
> Framsögumaður
   16.gr. 1.mgr. - Regl.fastan.
      (Drög að nefndaráliti og
      breytingartillögum)
ÁLIT NEFNDAR
Drög
> Nefndarmenn
   11.gr. 1.mgr. Regl.Fastan.
      (Hafa sólarhring til að
      leggja til viðbætur eða
      breytingar á gestalista)
Tillaga
> Skilyrði 
   11.gr. 1.mgr. Regl.Fastan.
      (Fjórum virkum dögum
      yfir fundarboð skal 
      senda drög að gestalista
      á nefndamenn)
MÓTTAKA GESTA
Gestalisti
> Almenningur
    28.gr. 2.mgr. Þingskapa
      (Skirflegar umsagðir að
      frumkvæði aðila sem
      málið varðar)
> Fjárlaganefnd
   25.gr. 4.mgr. Þingskapa
      (Upplýsingaréttur frá
      fyrirtækjum og
      stofnunum)
> Nefnd
   28.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Ósk um skriflegar
      umsagnir frá aðilum
      utan þings)

   28.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Ósk um að fá gesti og
      hlýða á mál þeirra)

   23.gr. 4.mgr. Þingskapa
      (Önnur fastanefnd krafin
      um skriflega umsögn)

UMSAGNA ÓSKAÐ
og annarra upplýsinga
> Formaður nefndar
   9.gr. 3-4.mgr. - Regl.fn.
   21.gr. 3.mgr. Regl.fastan.
      (Hvenær fjallað er um
      málið og hvort það fari í
      starfsáætlun nefndar)
   22.gr. 2.mgr. Regl.fastan.
      (Frestur til að ganga að
      kröfu um mál á dagskrá)
> 1/4 nefndarmanna
   22.gr. 1.mgr.
      (Geta krafist þess að fá
      málið á dagskrá)
> Framsögumaður
   22.gr. 1.mgr. - Regl.fastan.
      (Getur krafist þess að fá
      málið á dagskrá)
Ákvörðun
> Framsögumaður
   8.gr. 2.mgr - Regl.Fastan.
   9.gr. - Regl.Fastan.
      (Leggur fram drög að áætlun um meðferð máls)
ÞINGFUNDURÞINGFUNDUR NEFNDAR
FUNDUR

ÁKVARÐANNIR
sem teknar eru

EMBÆTTI
sem hafa ákvörðunarvald

VETTVANGAR
þar sem ákvarðannir eru teknar

LÖG
FJÁRSTJÓRN
STJÓRNSKIPAN

ÁLYKTANNIR

EFTIRLIT

SKIPAN Í
EMBÆTTI

- ÚTBÝTING - 
Tillagan verður til


> Skilyrði
      45.gr. 1.mgr. Þingskapa
    (Frágangur tillagna til
      þingsályktunnar)

> Þingmenn 

   89.gr. 1 -2.mgr. Þingskapa
      (Réttur þingmanna til 
      að leggja fram
      frumvörp)

   37.gr. 4.mgr. Þingskapa
     (Senda vfullbúið
      frumvarp á
      þingfundaskrifstofu)
> Forseti Alþingis 
   X.gr. Þingskapa
      (Úrskurðar hvort
      frumvarpið sé þingtækt)
> Skrifstofa Alþingis 
   65.gr. 4.mgr. Þingskapa
      (Gefur frumvarpinu
      númer sem þingskjal og
      birtir á heimasíðu
      Alþingis)
 
TILKYNNING
Útbýting staðfest


> Forseti Alþingis
   65.gr. 3.mgr. Þingskapa
MÁLIÐ Á DAGSKRÁ
Fyrri umræða


> Skilyrði 
      45.gr. 1,6.mgr. Þingskapa
      (Bið í tvær nætur frá
      útbýtingu, og ýmiss
      önnur skilyrði)
Tillaga
> Þingflokksformenn 
   86.gr. 1-2.mgr. Þingskapa
      (Á fundi
      þingflokksformanna
      með Forseta Alþingis)

> Þingmaður 
      76.gr. Þingskapa
      (Rökstudd tillaga)
      77.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Dagskrártillaga)
Ákvörðun
> Forseti Alþingis
   1.gr. 4.mgr. Þingskapa
   77.gr.. 1-2.mgr. Þingskapa
      (Á þingfundi, yfirleitt
      eftir samráð við
      Forsætisnefnd)

> Þingmenn 
      78-81.gr. Þingskapa
      (Atkvæðagreiðsla um
      framkomnar tillögur)
MÁLIÐ Í NEFND
að lokinni fyrri umræðu
Tillaga
> Forseti Alþingis 
  45.gr. 3.mgr. Þingskapa
      (Tillaga um nefnd sem
      fluttningsmanður óskar)

> Þingmaður 
   45.gr. 3.mgr. Þingskapa
      (Mótttillaga)
Ákvörðun
> Forseti Alþingis
   39.gr. Þingskapa
      (Án atkvæðagreiðslu ef
      tillagan er ein)

> Þingmenn 
   45.gr. 3.mgr. Þingskapa
   78-81.gr. Þingskapa
      (Með atkvæðagreiðslu 
      ef fleiri en ein tillaga er
      lögð fram)

FRAMSÖGUMAÐUR
Skipaður
> Skilyrði 
   27.gr. 1.mgr. Þingskapa
   8.gr. 1.mgr. Regl.Fastan.
      (Á fyrsta fundi sem málið
      kemur til umræðu
      nefndar)


Tillaga

> Nefndarmenn
   X.gr. X.mgr. Þingskapa
      (Almennur tillöguréttur)
     
Ákvörðun

> Nefndarmenn
   X.gr. X.mgr. Regl. Fastan.
      (Atkvæðaréttur
      nefndarmanna)


MÁLSMEÐFERÐ
Drög

 
> Framsögumaður

   8.gr. 2.mgr - Regl.Fastan.
   9.gr. - Regl.Fastan.
      (Leggur fram drög að áætlun um meðferð máls)


Ákvörðun

> Framsögumaður
   22.gr. 1.mgr. - Regl.fastan.
      (Getur krafist þess að fá
      málið á dagskrá)


> 1/4 nefndarmanna
   22.gr. 1.mgr.
      (Geta krafist þess að fá
      málið á dagskrá)


> Formaður nefndar
   9.gr. 3-4.mgr. - Regl.fn.
   21.gr. 3.mgr. Regl.fastan.
      (Hvenær fjallað er um
      málið og hvort það fari í
      starfsáætlun nefndar)
   22.gr. 2.mgr. Regl.fastan.
      (Frestur til að ganga að
      kröfu um mál á dagskrá)UPPLÝSINGAÖFLUN
Umsagnir

> Nefnd
   28.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Ósk um skriflegar
      umsagnir frá aðilum
      utan þings)

   28.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Ósk um að fá gesti og
      hlýða á mál þeirra)

   23.gr. 4.mgr. Þingskapa
      (Önnur fastanefnd krafin
      um skriflega umsögn)


> Fjárlaganefnd
   25.gr. 4.mgr. Þingskapa
      (Upplýsingaréttur frá
      fyrirtækjum og
      stofnunum)

> Almenningur
    28.gr. 2.mgr. Þingskapa
      (Skirflegar umsagðir að
      frumkvæði aðila sem
      málið varðar)Tillaga
Ákvörðun
MÁLSMEÐFERÐ
ákvaðin
UMSAGNA ÓSKAÐ
og annarra upplýsinga
MÓTTAKA GESTA
xxx


> Skilyrði 
   11.gr. 1.mgr. Regl.Fastan.
      (Fjórum virkum dögum
      yfir fundarboð skal 
      senda drög að gestalista
      á nefndamenn)

Tillaga

> Nefndarmenn
   11.gr. 1.mgr. Regl.Fastan.
      (Hafa sólarhring til að
      leggja til viðbætur eða
      breytingar á gestalisa)ÁLIT OG BREYTINGAR
Að gestafundum loknum


> Framsögumaður
   16.gr. 1.mgr. - Regl.fastan.
      (Drög að nefndaráliti og
      breytingartillögum)

   

UMRÆÐA NEFNDAR
um málið og breytingar


> Framsögumaður
   15.gr. 1.mgr - Regl.Fn..
      (Fer yfir málið og leggur
      til áframhaldandi
      málsmeðferð)


> Formaður nefndar
   15.gr. 2.mgr - Regl.Fn.
      (Athugar hvort nefndin
      geri sameiginlegt
      nefndarálit)


> Minnihluti nefndar
   15.gr. 3.mgr - Regl.Fn.
      (Ef skila á séráliti skal
      skipa framsögumann)
   16.gr. 2.mgr. - Regl.Fn.
      (Frestur til skila á
      nefndaráliti)MÁLIÐ ÚR NEFND
Afgreiðsla máls


> Skilyrði
   30.gr. 2.mgr. - Þingskapa
   20.gr. 1-2.mgr. - Regl.Fn.
      (Kostnaðarmat fyrir
      ríkissjóð)


Tillaga

> Framsögumaður
   17.gr. - Regl.Fastan.
   27.gr. 2.mgr. - Þingsköp
      (Athugun máls sé hætt 
      og drög að nefndarálit
      og breytingartillögum 
      séu samþykkt)


> Formaður nefndar
   18.gr. 1.mgr.
      (Formaður ber drögin
      undir atkvæði)


Ákvörðun

> Nefndarmenn
   X.gr. X.mgr. Regl. Fastan.
      (Atkvæðaréttur
      nefndarmanna)
   28.gr. 2.mgr. - Regl.Fn.
      (Ef ágreiningur er um
      hvort athugun máls sé
      lokið)


> Forseti Alþingis
   18.gr. 3.mgr. - Þingskapa
   18.gr. 7.mgr. - Regl.Fn
      (Tímafrestur ef athugun
      máls dregst óeðlielga)

MÁLIÐ ÚR NEFND
Afgreiðsla máls
Tillaga
Ákvörðun
MÁLIÐ Á DAGSKRÁ
Síðari umræða
> Skilyrði 
   29.gr. 1-2.mgr. Þingskap
   45.gr. 4.mgr. Þingskapa
      (Bið í eina nótt frá
      fyrstu umræðu eða 
      útbýtingu nefndarálits)
Tillaga
> Þingflokksformenn 
   86.gr. 1-2.mgr. Þingskapa
      (Á fundi
      þingflokksformanna
      með Forseta Alþingis)

> Þingmaður 
      76.gr. Þingskapa
      (Rökstudd tillaga)
      77.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Dagskrártillaga)
Ákvörðun
> Forseti Alþingis
   1.gr. 4.mgr. Þingskapa
   77.gr.. 1-2.mgr. Þingskapa
      (Á þingfundi, yfirleitt
      eftir samráð við
      Forsætisnefnd)

> Þingmenn 
      78-81.gr. Þingskapa
      (Atkvæðagreiðsla um
      framkombar tillögur)
ATKVÆÐI
í lok síðari umræðu
> Skilyrði
   45.gr. 4.mgr. Þingskapa
      (Atkvæði um greinar,
      breytingartillgögur og
      tillöguna í heild)> Þingmaður 
  40.gr. 1.mgr. Þingskapa
      (Atkvæði skulu greidd
      um einstök atriði ef 
      þingmaður krefst þess)
Ákvörðun
> Þingmenn 
   78-81.gr. Þingskapa
      (Atkvæðaréttur
      þingmanna)

MÓTTAKA GESTA
Gestalisti
Tillaga
ÁLIT NEFNDAR
Drög
UMRÆÐA NEFNDAR
un málið og breytingar

MÁLSMEÐFERÐ
ákvarðannatökuferlið

TILLAGA UM MÁL

ÁLYKTANNIR
er algeng leið fyrir Alþingi
til að láta vilja sinn í ljós.

TILLAGA TIL
ÞINGSÁLYKTUNNAR

ÞINGSÁLYKTUN

ÚTKOMA MÁLS